user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

Alla Nyheter

T-Meeting skall leverera en norsk VRS tjänst

T-Meeting har genom en partner, blivit valda som leverantör av en rikstäckande norsk bildförmedlingstjänst för döva och hörselskadade. Mer information följer den kommande tiden.
Publicerad: 19 June 2014

Nytt samarbetsavtal med en stor Schweizisk aktör.

T-Meeting har tecknat ett större flerårigt samarbetsavtal med en stor Schweizisk aktör.
Publicerad: 22 May 2014

Uppdatering av TM-Mobile för iPhone

Efter en längre tid har vi nu gått ut med en uppdatering av TM-Mobile för iPhone.
Publicerad: 19 May 2014

Ny uppdatering av TM-Touch för iPad

I slutet på förra veckan gick vi ut med en ny uppdaterad version av TM-Touch för iPad.

Publicerad: 05 May 2014

Positionering

T-Meeting kan med stolthet presentera en unik lösning som vi har ansökt om patent på.Den fungerar så att döva, hörselskadade, blinda och dövblinda under en
akutsituation kan använda sina T-Meetingprodukter för att ringa till t.ex. SOS eller...

Publicerad: 10 February 2014

Nyheter för TM-Touch

TM-Touch är den första totalt anpassade videokommunikationslösningen för iPad i
Skandinavien.

Den är speciellt utvecklad och anpassad för döva, dövblinda, hörselskadade, liksom synskadade individer och uppskattas av dessa för sina...
Publicerad: 09 February 2014

Ny draft version för Reliable Text

Ny draft version för Reliable Text protokollet finns nu ute.

Nu finns senaste draften för realtidstextprotokollet kallad tidigare för SafeText, numera med benämning, Reliable text, som används av bland andra bildtelefoni.net, T-meeting....
Publicerad: 26 February 2013

Ny iPad TM-Touch version släppt

T-Meeting lanserar ny TM-Touch version för iPad

1) Förbättrad Guidad Access

Efter önskemål från Linköpingsordinatören, och efter egna interna slutsatser, har vi tagit bort RSS ikonen på iPaden, dels för att RSS appar finns...
Publicerad: 04 February 2013

TM-Touch för iPad med ny version 2.0 med mycket nytt !

TM-Touch för iPad, version 2.0 släppt på Appstore med många nyheter!

Videokommunikationsnyheter, för synskadade brukare, blinda och andra egenskaper som utvecklats vidare för hjälpmedelssektorn. Unika egenskaper som underlättar vardagen...
Publicerad: 22 November 2012

TM-Touch Låst Applikation nu tillgänglig för iPad

TM-Touch Låst Applikation för iPad  för teknikovana brukare.

Härmed har vi glädjen att upplysa föreskrivare, slutbrukare och intressenter om att TM-Touch för iPad (samt även TM-Mobile för iPhone) kan användas som en enda applikation som...
Publicerad: 31 October 2012

Pages