April 2010

TM-9000 lanseras

April 2010 lanseras TM9000 som den första HI (Hjälpmedelsinstitutet) godkända, icke PC baserade videokommunikationslösningen i Skandinavien som i sin helhet, i hårdvara och mjukvara är skapad och utvecklad för döva och hörselskadade brukare. Den...
Publicerad: 24 April 2010