user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

April 2011

TM-9000-TK lanseras

T-Meeting lanserar TM9000-TK videokommunikationslösningen. TK står för Totalkonversation vilket innebär att brukaren kan kommunicera med sin motpart med bild, ljud och text i realtid (Realtidstext = texten skickas tecken för tecken, automatiskt)....
Publicerad: 29 April 2011