user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

January 2012

Cisco överklagar Microsofts uppköp av SKYPE

Cisco kommer att överklaga EU-kommissionens godkännande av Microsofts uppköp av Skype.
Anledningen är att Skype är en lösning som inte direkt kan kommunicera med andra plattformar.
Det bryter mot de europeiska konkurrenslagarna och hindrar...
Publicerad: 17 January 2012