user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

March 2012

TM-9000 Publik lanseras

TM9000- Publik är totalkonversationslösning med bild, ljud och text i realtid. Specialmjukvaran är utvecklad så att den erbjuder låst version, där brukarna kan bara trycka på snabbknappar till tex:
  • Videotolkcentral
  • SOS
  • ...
    Publicerad: 10 March 2012