user

RT @HRFriks: "Ny hörteknik ger stor samhällsekonomisk nytta. Men vi får inte glömma de "mjuka" delarna av rehabiliteringen: kunskap, hörsel…

May 2012

TM-9000 Texttelefon

T-Meeting lanserar en IP baserad texttelefon, som möjliggör texttelefonsamtal till andra IP baserade texttelefoner, totalkonversationsenheter, analoga texttelefoner samt samtal till texttelefoni.net och Flexitext. Samtalen kan utföras med 1...
Publicerad: 16 May 2012