May 2012

TM-9000 Texttelefon

T-Meeting lanserar en IP baserad texttelefon, som möjliggör texttelefonsamtal till andra IP baserade texttelefoner, totalkonversationsenheter, analoga texttelefoner samt samtal till texttelefoni.net och Flexitext. Samtalen kan utföras med 1...
Publicerad: 16 May 2012