user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

May 2012

TM-9000 Texttelefon

T-Meeting lanserar en IP baserad texttelefon, som möjliggör texttelefonsamtal till andra IP baserade texttelefoner, totalkonversationsenheter, analoga texttelefoner samt samtal till texttelefoni.net och Flexitext. Samtalen kan utföras med 1...
Publicerad: 16 May 2012