user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

February 2013

Ny draft version för Reliable Text

Ny draft version för Reliable Text protokollet finns nu ute.

Nu finns senaste draften för realtidstextprotokollet kallad tidigare för SafeText, numera med benämning, Reliable text, som används av bland andra bildtelefoni.net, T-meeting....
Publicerad: 26 February 2013

Ny iPad TM-Touch version släppt

T-Meeting lanserar ny TM-Touch version för iPad

1) Förbättrad Guidad Access

Efter önskemål från Linköpingsordinatören, och efter egna interna slutsatser, har vi tagit bort RSS ikonen på iPaden, dels för att RSS appar finns...
Publicerad: 04 February 2013