February 2014

Positionering

T-Meeting kan med stolthet presentera en unik lösning som vi har ansökt om patent på.Den fungerar så att döva, hörselskadade, blinda och dövblinda under en
akutsituation kan använda sina T-Meetingprodukter för att ringa till t.ex. SOS eller...

Publicerad: 10 February 2014

Nyheter för TM-Touch

TM-Touch är den första totalt anpassade videokommunikationslösningen för iPad i
Skandinavien.

Den är speciellt utvecklad och anpassad för döva, dövblinda, hörselskadade, liksom synskadade individer och uppskattas av dessa för sina...
Publicerad: 09 February 2014