March 2018

TERA – Telefonsamtal på arbetet

TERA hjälper dig, som har nedsatt arbetsförmåga på grund av hörselnedsättning eller talskada, att få eller behålla ett arbete. TERAs inbyggda automatiska tolk gör att du kan ringa vanliga telefonsamtal utan att någon annan person tolkar. Det ger...
Publicerad: 11 March 2018

TERA – Din telefon i vardagen

TERA hjälper dig med nedsatt hörselförmåga eller talskada att ringa och ta emot helt vanliga telefonsamtal. Du kan obehindrat ringa och tala med vänner, släktingar samt utföra dina vardagliga ärenden över telefon bekvämt och säkert. Med...
Publicerad: 11 March 2018

Vanlig telefonservice inte självklart för alla

Att när som helst ringa direkt till nära och kära tar många som en självklarhet idag. Dessutom sköts allt fler samhällstjänster via telefon. Tjänster som förutsätter att användaren har god hörsel och god...
Publicerad: 09 March 2018