Videoväxel

T-meeting erbjuder ny unik Videoförmedlingsväxel med automatisk videosvarare, kösystem, faktureringssystem med mera. Video/Tal/Text för alla, med stöd även för funktionshindrade. Lika självklart som att man kan nå...

Telemedicin

FJÄRRVÅRD - fritt, mobilt och enkelt

T-Meetings hem-telemedicin gör det möjligt att genom alla slags aktiviteter, typer av teknik, system, teknologier och applikationer, möjliggör för vårdande enhet...

Voip/IP telefoni

Kompletta Lösningar

Vi kan erbjuda till såväl nystartade operatörer men också operatörer som är verksamma idag men saknar vissa delar i deras plattform för att utöka sina tjänster, eller har...

Telemedicin

Telemedicin
FJÄRRVÅRD - fritt, mobilt och enkelt

T-Meetings hem-telemedicin gör det möjligt att genom alla slags aktiviteter, typer av teknik, system, teknologier och applikationer, möjliggör för vårdande enhet att få fjärrdata, olika typer av metabolismmätningar och olika typer av daglig hälsodata. Den vårdande enheten bestämmer vilken typ av data, som skall överföras mellan patient och vårdande enhet.

T-Meetings personliga Telemedicinska System används först och främst för att sörja för människors hälsa och trygghet. Den fungerar som en ständigt beredd "sjuksköterska", vars uppgift är att mäta, visa och sända uppmätt data så att vårdande personal (sjukvården, familjen) därmed kan agera på avstånd, om till exempel hälsotillståndet förvärras.

T-Meeting erbjuder såväl en mycket kostnadseffektiv multifunktionell hårdvara som mjukvara, där multifunktioner integrerats: akut/panikknapp, fjärrbevakning av patienter, tillgång till hemvårdskalender, åtgärdslista, samt videomöte mellan vårdande part och patienter.

Dessutom kan all överföring ske trådlöst mellan pekskärms-bildkommunikationsplattan TM9000 (www.tm9000.se ), som också överför data till Wifi-internet-uppkoppling.

Man kan även använda sig av TV-boxar för att nyttja denna T-Meeting telemedicinska tjänst. Brukaren fyller dagligen i TM9000 eller i deras TV-box, frågor om deras tillstånd, samt värden på olika mätningar med olika mätinstrument: glukometer, oximeter (pulsoximeter), blodtrycksmätare etc. Patientens data överförs krypterat till behörig vårdpersonal. Dessutom, kan även vårdtagarens anhöriga ingå i denna hälsobevakande grupp, så att de också kan få åtkomst till den anhöriges värden.

Om något värde ser oroväckande ut, kan vårdgivaren direkt med samma TM9000 bildkommunikationsutrustning ringa till vårdtagarna, med hög bild och ljudkvalité, för att bedöma situationen eller ge råd om vilken medicin måste tas omgående. TM9000 är inte en PC, och är enkel att användas. Vi har brukare från 3 år till 95 års ålder.

Vår tjänst bygger på multispråkliga nivåer, som innebär att vårdtagaren t ex kan vara en spansktalande person, som fyller i frågorna på spanska, medan svaren som går till vårdgivarna, kan läsas på svenska. Vi kan kombinera många olika språk och detta underlättar fjärrvård mellan vårdgivare och en stor andel invandrare eller dem med utländsk bakgrund som inte kan svenska.


Våra unika egenskaper

 • Den mest enkla telemedicinska hemvårdstjänst som är tillgänglig på marknaden och som både vårdgivare och vårdtagare enkelt kan klara av.

T-Meeting-fjärrvideo-telemedicinska system
Fjärrvideo-telemedicinska system
 • Enkel att användas för alla typer av patienter; genom denna tjänst engageras både patient och anhöriga
 • Tjänsten kan användas på olika terminaler (TM9000, IPAD, PC datorer, TV-boxar, etc.), plattformar och språk
 • Bäst i sin klass som multispråkig telemedicinsk lösning med hög bild och ljudkvalité, som både ger vårdgivaren möjlighet att ändra i frågeformulären, samt även nå vårdtagarna omedelbart om behovet uppstår.
 • Interoperabilitet med de flesta EMRs (Electronic Medical Records)


Klienter & Partners

Statliga myndigheter, äldrevårdsföretag, sjukhus eller vårdinrättningar som vill förbättra fjärrvården och fjärrundersökningsmöjligheten av sina patienter har nu möjlighet att alltid erbjuda den bästa och snabbaste vården. Äldrevårdsföretag och tjänsteföretag som just vänder sig som operatörer till dessa vårdinrättningar kan med vår tjänst, öka sitt tjänsteutbud och därmed ha möjlighet att öka sina intäkter genom att erbjuda den mest effektiva, användarvänliga och kostnadsbesparande tjänst som kan erbjudas ute på marknaden. Sjukförsäkringsgivare, vårdgivare, som t ex hemtjänsten, kan kontrollera att dessa tjänster faktiskt levereras och kan därigenom undvika ?bedräglig? fakturering. Detaljhandel och apotek som vill utvidga sina kunderbjudanden kan göra det med Fjärrtillsynsprogrammet. Viktiga fördelar med fjärrvård
 • Bättre tillgång till tjänster
 • Bättre utnyttjande av hemvårdens tillgängliga resurser
 • Förbättrad patienttillfredsställelse
 • Patienten får möjlighet till egenvård av symptom
 • Minskade komplikationer och hjälp vid försämringar/skov
 • Reducerad väntan vid omsorgsantagning
 • Minskning av onödiga remisser Färre patientresor
 • Utvidgad geografisk täckning av hälso- och sjukvårdssystemet Förbättrad uppföljning av läkemedelsbehandlingar
 • Förbättring av vårdteamens produktivitet
 • Förbättrad planering av beviljande av ansvarsfrihet för akutvård


Allt-i-en-lösning för fjärrvård

Fjärrtillsyn

Läkare och annan vårdpersonal kan tilldela formulär till sina patienter för fjärrtillsyn och som kan fyllas i vid olika tillfällen under en vecka. Formulären kan ringa in viktiga signaler, frågor om symptom, dagliga aktiviteter, matvanor, användning av läkemedel, motion, etc. Patienten och deras läkare kan tillsammans sätta mål för hur man ska förbättra patientens hälsa och följa förbättringarna via stora färgglada diagram som synliggör förbättringskurvan.


Meddelandehantering


Vår lösning stödjer säker meddelandehantering mellan patient och deras hälsoteam, medräknat överföring av PDF-bilagor.


Dagligt kalendarium


Vår lösning inkluderar en individuell daglig kalender som visar patientens hälsa och friskvård. Denna kalender kan också visa påminnelser för fråge- och läkemedelscheman.


Videotelefon


Läkar- eller inplanerade videosamtal visas med tydlig videokommunikation (30 bilder per sekund) via bredband eller Internetanslutning. Vårt individuella Friskvårdssystem drar full nytta av de tillgängligt bästa IP-videoenheterna (www.tm9000.se):
 • Pekskärm (10,2 ?/800x480)
 • USB 2.0 (2 ports)
 • Inbyggd Bluetooth
 • 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
 • Inbyggd WiFi (802.11b/g/n)
 • Telefonlinje (RJ-11/POTS)
 • Extern video/ljud/utgång
 • Inbyggd mikrofon
 • Inbyggd högtalare
 • Headset & mikrofonuttag
 • IP-videokommunikation @ 30 FPS
 • Kamera/LCD-strömsparläge
 • Digital fotoram som skärmsläckare
 • SD-kortplats