Behovsanalys

Inom VoIP och videokommunikation

Vi utför analyser som också belyser risker, konkurrenssituationer på deras geografiska område mm. Vi kan utföra helhetsanalyser för företag och operatörer i Sverige och utanför, som idag inte har egen komplett VoIP plattform (innehållande egna SIP servrar, Gateways till PSTN/analog telefoni, faktureringssystem mm) och/eller Videokommunikationstjänst plattform och vill utröna de behov de har för att kunna erbjuda sådana tjänster. Vi kan utbilda kundens personal inom VoIP och Videokommunikation, men också vad företaget behöver, för att på kostnadseffektivt sätt erbjuda den bästa VoIP och/eller Videokommunikationstjänsten gentemot deras marknad. Kontakta oss gärna mm ni vill veta mera eller vill ha offert.