user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

Lösningar

T-Meeting erbjuder ett brett utbud av uppställningar av videokommunikation för företag och myndigheter. Våra lösningar är anpassade för såväl små, medelstora och större konferenslokaler.
Vi tillhandahåller teknik och inredning i alla rum och erbjuder både installation på plats och utbildning av personal.

Läs mer under "videokonferenslösningar"