Lösningar

T-Meeting erbjuder ett brett utbud av uppställningar av videokommunikation för företag och myndigheter. Våra lösningar är anpassade för såväl små, medelstora och större konferenslokaler.
Vi tillhandahåller teknik och inredning i alla rum och erbjuder både installation på plats och utbildning av personal.

Läs mer under "videokonferenslösningar"