Om T-Meeting

T-Meeting utvecklar IP baserade videokommunikationslösningar för hjälpmedelssektorn, telemedicin samt fullständiga plattformslösningar för operatörer, bildförmedlingstjänster (VRS,VRI), språktolkförmedlingstjänster med mera.

Vi har intern kompetens inom både mjukvaruutveckling samt hårdvaruutveckling som ger våra kunder och partners möjlighet att få skräddarsydda produkter och tjänster som passar deras behov.

Vår vision är "kommunikation för alla samhällsgrupper". T-Meeting gör det möjligt att alla människor skall kunna kommunicera oavsett individuella begränsningar.

Vår kunskap och erfarenhet bygger på mer än femton års dedikerat arbete inom videokommunikation.

T-Meeting lägger stor möda på att ständigt utveckla och förbättra sina produkter och tjänster för att kunna erbjuda det bästa och driftsäkraste på marknaden. Användarvänligheten är grunden till all vår utveckling där vi alltid utgår ifrån brukarens synvinkel.

Vi ger våra distributörer och partners tryggheten av snabba leveranser.