user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

Projektanalys

Inom Videokommunikation

Vi utför analys om videokommunikationsbehovet inom olika projekt som vill och har starkt behov av kommunikation med bild, ljud, text, överföra data mm. Exempel på sådana projekt är inom område som:
  • Telemedicin
  • Äldrevård
  • Hjälpmedel

Kontakta oss gärna om ni vill veta mera.