Tjänster

Våra tjänster erbjuder vi såväl inom som utanför Sverige. Vår mångåriga erfarenhet inom videokommunikation och IP-telefoni ger dig den kompetens och trygghet som du behöver. Vi erbjuder en mängd tjänster till: Operatörer, företag, organisationer, myndigheter, intresseföreningar med flera.

Våra produkter och tjänster anpassas till användaren och kan erbjudas i hela världen till både större och mindre operatörer där våra medarbetare kan anlitas på plats för både integrering av VoIP/Video plattformar samt utbildning av operatörens personal. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av produktutveckling, produktlansering samt plattformsutveckling inom såväl som utanför Sverige där dedikerad personal tar effelktivt hand om kundens behov, frågor och beställningar. Vår kunskapsbas består av mer än 100 medarbetare där bland dessa finns doktorander inom systemutveckling och programmering. Varje kund är lika viktig oavsett storlek och det är vår ledstjärna inom vårt kundvårdsprogram. Samtliga leveranseer sker från vårt svenska varulager där lagerhållning sker vilket medför snabba leveranser.