user

RT @HRFriks: "Ny hörteknik ger stor samhällsekonomisk nytta. Men vi får inte glömma de "mjuka" delarna av rehabiliteringen: kunskap, hörsel…

Vår kunskapsbas

Vår kunskapsbas består av mer än hundra medarbetare där bland dessa finns doktorander inom systemutveckling och programmering. Varje kund är lika viktigt oavsett storlek och det är vår ledstjärna inom vårt kundvårdsprogram.