user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

Vår kunskapsbas

Vår kunskapsbas består av mer än hundra medarbetare där bland dessa finns doktorander inom systemutveckling och programmering. Varje kund är lika viktigt oavsett storlek och det är vår ledstjärna inom vårt kundvårdsprogram.