VRS

Video Relay Service

Vi kan erbjuda helhetslösningar för bildförmedlingstjänster (VRS = Video Relay Service) Både för marknaden Döva & Hörselskadade, men också Videoförmedlingstjänst plattformer för Taltolktjänster (Tolk uppdrag mellan olika samhällstjänster som behöver akut videotolkning och lämplig videotolk) och andra typer av Videotjänstförmedlingar. (Nedan används benämningen Gateway, som är en lösning närmast att jämföra med som en tolk, som möjliggör kommunikation mellan två oförenliga protokoll som vanligtvis ej kan kommunicera direkt med varandra, men genom Gateway kan dessa då kommunicera med varandra via denna "tolk").
För en sådan plattform erbjuder vi:
  • Videoväxlar (Slutkunder ringer in och hamnar i kö).
  • Videosvarare (Slutkunderna kan dels lämna videomeddelande till tjänsten, men också till andra slutbrukare av denna tjänst).
  • Texttelefonigateway (Vi utvecklar texttelefonigateways med olika standards för både Europa och USA, så att slutanvändare av bildtelefoni och VRS tjänsten skall kunna ringa till analoga texttelefoner och vice versa).
  • 3G Gateway (Kommunikation mellan olika typer av IP baserad Videokommunikation och h.324M protokollet som 3G mobiltelefoner använder).
  • Faktureringssystem (Kunden för underlag om vilka kunder använt hur mycket av en viss tjänst, så att VRS tjänsten kan få fullständigt faktureringsunderlag).
  • Statistik (Vår kund får även olika typer av statistik, felfrekvens statistik, och annat önskad statistik som kan plockas fram för genomgång).
  • Skräddarsydda Lösningar (T-Meeting erbjuder även skräddarsydda egenskaper i VRS plattformen som kunden efterfrågat, samt tillsammans med dessa erbjuder vi våra videokommunikationslösningar som är anpassade att fungera driftsäkert med våra VRS plattformer).

Genom att våra kunder jobbar endast med en part, med både anskaffning av VRS plattform och också videokommunikationsprodukter för denna tjänst, säkerställer de driftsäkerheten som ofta är problemet i olika VRS plattformer som idag erbjuds på marknaden. Hos oss, kan du både få helhetslösningen och bildkommunikationsterminalerna som är helhetstestade med varandra av oss där vi kan både åtgärda och utveckla vidare dessa, utan att vara beroende av tredje part.