TERA – Telefonsamtal på arbetet

TERA hjälper dig, som har nedsatt arbetsförmåga på grund av hörselnedsättning eller talskada, att få eller behålla ett arbete. TERAs inbyggda automatiska tolk...

TERA – Din telefon i vardagen

TERA hjälper dig med nedsatt hörselförmåga eller talskada att ringa och ta emot helt vanliga telefonsamtal. Du kan obehindrat ringa och tala med vänner,...

Vanlig telefonservice inte själv...

Att när som helst ringa direkt till nära och kära tar många som en självklarhet idag.

​AI-baserade​ ​TERA​ ​ger​ ​kommunikation​ ​på​ ​lika​ ​villkor​ ​för miljontals​ ​människor​ ​i​ ​världen!

TERA hjälper dig med nedsatt hörselförmåga eller talskada att ringa och ta emot helt vanliga telefonsamtal. Du kan obehindrat ringa och tala med vänner, kollegor och släktingar samt utföra dina ärenden över telefon bekvämt och säkert. TERAs inbyggda automatiska tolk gör att du kan ringa vanliga telefonsamtal utan att någon annan person tolkar. TERA ger dig likvärdig kommunikation och nåbarhet.

TERA kan ersätta samtal via texttelefoni och ger dig ökad självständighet och bättre kommunikationsmöjligheter.

TERA har utvecklats av svenska​ ​T-Meeting​ som en av flera banbrytande​ ​produkter​ ​för​ ​hörselskadade,​ ​talskadade, döva​ ​och​ ​synskadade​ ​och​ ​ger​ dig ​likvärdiga​ ​möjligheter​ ​till​ ​kommunikation​ ​och​ ​trygghet.

Läs mer på länkarna nedanVärldsnyhet:​ ​AI-baserade​ ​TERA​ ​ger​ ​kommunikation​ ​på​ ​lika​ ​villkor​ ​för miljontals​ ​människor​ ​i​ ​världen! 

Ladda ner pressmeddelandet