TERA – Telefonsamtal på arbetet

TERA hjälper dig, som har nedsatt arbetsförmåga på grund av hörselnedsättning eller talskada, att få eller behålla ett arbete. TERAs inbyggda automatiska tolk...

TERA – Din telefon i vardagen

TERA hjälper dig med nedsatt hörselförmåga eller talskada att ringa och ta emot helt vanliga telefonsamtal. Du kan obehindrat ringa och tala med vänner,...

Vanlig telefonservice inte själv...

Att när som helst ringa direkt till nära och kära tar många som en självklarhet idag.

NASRA 2016, Maryland i USA

T-Meeting deltar i NASRA 2016 konferensen, 12:e och 13:e September i Annapolis, Maryland i USA både som sponsor se (http://www.nasratrs.org/ConferenceSponsors.aspx) och utställare.
Konferensen samlar de största operatörsbolagen vars olika typer av förmedlingstjänster erbjuds till döva, hörselskadade, talskadade, dövblinda med flera. Där presenteras nya idéer och tankar, mellan företagen samt besökande från alla USA´s delstater.
T-Meeting är inbjuden att visa och beskriva vår senaste utveckling inom 
kommunikations teknik med sikte på USA marknaden.