user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

​AI-baserade​ ​TERA​ ​ger​ ​komm...

Världsnyhet:​ ​AI-baserade​ ​TERA​ ​ger​ ​kommunikation​ ​på​ ​lika​ ​villkor​ ​för miljontals​ ​människor​ ​i​ ​världen!

NASRA 2016, Maryland i USA

T-Meeting deltar i NASRA 2016 konferensen, 12:e och 13:e September i Annapolis, Maryland i USA både som sponsor och utställare.

Realtids text i gruppsamtal för...

Unik ny egenskap i TM-PC PRO med Multi - realtids text i gruppsamtal för döva, hörselskadade och dövblinda.

NASRA 2016, Maryland i USA

T-Meeting deltar i NASRA 2016 konferensen, 12:e och 13:e September i Annapolis, Maryland i USA både som sponsor se (http://www.nasratrs.org/ConferenceSponsors.aspx) och utställare.
Konferensen samlar de största operatörsbolagen vars olika typer av förmedlingstjänster erbjuds till döva, hörselskadade, talskadade, dövblinda med flera. Där presenteras nya idéer och tankar, mellan företagen samt besökande från alla USA´s delstater.
T-Meeting är inbjuden att visa och beskriva vår senaste utveckling inom 
kommunikations teknik med sikte på USA marknaden.