TERA – Telefonsamtal på arbetet

TERA hjälper dig, som har nedsatt arbetsförmåga på grund av hörselnedsättning eller talskada, att få eller behålla ett arbete. TERAs inbyggda automatiska tolk...

TERA – Din telefon i vardagen

TERA hjälper dig med nedsatt hörselförmåga eller talskada att ringa och ta emot helt vanliga telefonsamtal. Du kan obehindrat ringa och tala med vänner,...

Vanlig telefonservice inte själv...

Att när som helst ringa direkt till nära och kära tar många som en självklarhet idag.

Realtids text i gruppsamtal för döva, hörselskadade och dövblinda.

Unik ny egenskap i TM-PC PRO med Multi - realtids text i gruppsamtal för döva, hörselskadade och dövblinda.
Nu har vi på T-Meeting glädjen att meddela att vi erbjuder Multi realtidstext i
gruppsamtal för bildförmedlingstjänster, utbildningsinstanser, eller call centers för döva, hörselskadade och dövblinda.
TM-PC PRO har som bekant inbyggd brygga under samtal dvs att tolken/användaren kan koppla ihop flera motparter (totalt 6 parter) i gruppsamtal, med både bild, ljud och text, 
samt motparter som bara har ljud (vanliga hem telefoner eller mobiler som hörande personer använder) kan också vara med i fri blandning med videoparter.
Tolkar som arbetar på bildförmedlingstjänster eller call centers, som använder TM-PC PRO och T-Meeting plattform, kan vid anskaffning av denna version, få möjlighet att kunna skriva i realtid till alla motparter (tecken för tecken) samt motparterna kan också skriva tillbaka till tolken i realtid (tecken för tecken).
Tolken kan dessutom välja om denne inte vill skriva till alla motparter men bara till viss part med en enkel klick.
Denna egenskap är enkel och logisk utformat med tolkarnas och brukarnas behov i centrum.
Väldigt användbart som ett exempel är användningen i utbildnings sammanhang via fjärrtolk, 
eller när en hörande talare pratar via fjärrtolken till många döva, dövblinda eller hörselskadade deltagare.
I detta fall kan fjärrtolken skriva till alla, och alla dessa döva/hörselskadade eller dövblinda kan svara, eller
ställa frågor tillbaka till talaren via tolken, med realtidstext . Då får tolken deltagarnas texter.