TERA – Telefonsamtal på arbetet

TERA hjälper dig, som har nedsatt arbetsförmåga på grund av hörselnedsättning eller talskada, att få eller behålla ett arbete. TERAs inbyggda automatiska tolk...

TERA – Din telefon i vardagen

TERA hjälper dig med nedsatt hörselförmåga eller talskada att ringa och ta emot helt vanliga telefonsamtal. Du kan obehindrat ringa och tala med vänner,...

Vanlig telefonservice inte själv...

Att när som helst ringa direkt till nära och kära tar många som en självklarhet idag.

T-Meeting får stororder i Södra Sverige

T-Meeting får en Sydsvensk stororder för att inreda 17 videokonferens rum i södra Sverige med T-Meeting videokonferens paket för interna videomöten, samt grupp videomöten. Vår personal tar hand om installation, utbildning på plats. Installationerna skall utföras under December 2011 - Januari 2012.