TERA – Telefonsamtal på arbetet

TERA hjälper dig, som har nedsatt arbetsförmåga på grund av hörselnedsättning eller talskada, att få eller behålla ett arbete. TERAs inbyggda automatiska tolk...

TERA – Din telefon i vardagen

TERA hjälper dig med nedsatt hörselförmåga eller talskada att ringa och ta emot helt vanliga telefonsamtal. Du kan obehindrat ringa och tala med vänner,...

Vanlig telefonservice inte själv...

Att när som helst ringa direkt till nära och kära tar många som en självklarhet idag.

T-Meeting lanserar GREAT

GREAT (Global Real-time Text kommunikationsprotokoll lösning)

T-Meeting introducerar nu GREAT - en global realtidstextlösning som en gång för alla löser de icke-kompatibilitetsproblem mellan:

a) T.140/RFC4103 och b) Safe Text/ SIP message/RFC3428 realtidstextprotokollen på ett korrekt sätt utan att använda externa gateways.

Detta innebär genom att använda GREAT, kommer användarna alltid att kunna skicka och ta emot text i realtid från en motpart som stöder a), b) ovan eller båda (som i TM9000 och TM9000-TK från T-meeting) och inte behöver känna till vilken protokoll av dessa, som just ens egna lösning har samt motpartens stödjer utan rätt realtidstextkommunikation skall fungera automatiskt.

Denna utveckling slutfördes i slutet av november 2011 i både TM9000 och TM9000-TK som erbjuds av T-Meeting.
TM9000-TK är en total kommunikations enhet. Den hanterar samtal till och från IP och PSTN (Analoga) texttelefoner, IP-bildtelefoner och andra så kallade IP-baserade total kommunikationsutrustning.
TM9000 är en videotelefon som hanterar alla typer av samtal som  TM9000-TK, med undantag för samtal till och från PSTN texttelefoner.


Vad löser detta?

T-Meeting användare kan nu, efter att ha uppgraderat sina enheter med den senaste programvaran (kostnadsfritt) ringa och ta emot realtidstextsamtal till och från alla enheter på korrekt sätt, oavsett om motpartens enhet bara stödjer a) namngivna protokollet eller bara b) namngivna protokollet.
Detta fungerar korrekt både vid inkommande samtal från a) och b) samt vid utgående samtal till a) och b), där rätt protokollhantering sker. Vilket gör att TM9000/TM9000-TK kommer att anpassa sig till motpartens protokollpreferens vid både inkommande och utgående samtal.


Vad händer om båda parter stödjer både a) och b) korrekt?


Från och med nu kommer alla uppgraderade TM9000/TM9000-TK enheter stödja GREAT, dvs. både a) och b) protokollet. Lösningen hanterar skickligt båda protokollen på ett korrekt sätt till och från motpart så både a) och b) kan användas samtidigt, baserat på motpartens önskemål och vad Internet nätverket tillåter.

Exempel: Part 1 ställer in hans/hennes produkt på att ha "a)" protokollet som förstaval, vars produkt redan stödjer GREAT, medan Part 2 har ställt in sin utrustning på "b)" protokollet som förstaval. Vi antar att Part nr.2 också stödjer GREAT.

Texten skickas då från: Part 1 till Part 2 genom:
A) protokollet som var avsändares inställning. Medan svaret från Part 2:

skickas genom B) protokollet som var denna partens inställning.

Det smarta med GREAT är att om nätverkets tillstånd på något sätt blockerar eller stoppar användningen av a) eller b) realtidstextprotokollen, då kommer produkterna som stödjer GREAT att använda sig av det andra protokollet som kan sändas och tas emot i rådande nätverkssituation. Det gör att slutanvändaren inte kommer att förlora möjligheten att få en fungerande realtidstextkommunikation.

Detta innebär att GREAT utför korrekt hantering och lösning av problemet med icke-kompatibiliteten mellan nämnda realtidstextprotokoll. Det gör att kompatibiliteten nu fungerar. Genom parallell användning av båda protokollen får utrustningarna möjligheten att själv välja a eller b protokollet beroende på det aktuella internetnätverkets villkor och eventuella problem i nätverket som kan hindra den ena eller andra protokollet. Genom GREAT löser man två problem.

T-Meeting utvecklar alltid sina produkter, tjänster och lösningar ur slutanvändarens perspektiv.
I den nuvarande situationen har många användare av olika konkurrerande lösningar som stödjer T.140/RFC4103 (a) protokollet - särskilt i Skandinavien - nästan alltid används sig av speciella SIP-stöds routrar så att ljud, video och textkommunikation skall fungerar på rätt sätt.
Så har man gjort för att dessa lösningar skall kunna fungera och man har då förberett det "ultimata" nätverket på varje plats där sådana lösningar är anslutna.
Detta är allmänt känt. Till och med på T.140 protokoll beskrivna webbplatser skyltas det med special SIP stödjande Intertex IX67, IX78 och andra SIP-stöd routrar. Speciella servrar rekommenderas om man vill använda T.140 realtidstextprotokoll. Där rekommenderas SIP-stöds lösningar från Intertex och Ingate som främst används i Skandinavien.

Se hänvisning http://www.realtimetext.org/index.php?pagina=12 under "Network Components supporting RFC 4103" som visar routrar och brandväggar som stödjer SIP och där T.140 kommer att fungera.


Frågan är, vad händer om slutanvändarna inte har "rätt" router och Internetuppkoppling, kommer de inte att fungera då?

Verkligheten ser annorlunda ut och man måste se det ur slutanvändarnas perspektiv.
Slutanvändare är olika och föredrar att använda sina utrustningar i alla typer av nätverksmiljöer: hot spots, hotell, flygplatser, arbetsplatser mm utan att förbereda Internet-nätverket på ett särskilt sätt. Slutanvändaren vill att produkterna skall fungera med eller utan realtidstext (beroende på typ av produkt).

T-Meeting har genom mångårigt utvecklingsarbete inom videokommunikation alltid slutanvändarens perspektiv som sin ledstjärna. Detta innebär att all ny utveckling, som nya funktioner, kompatibilitetsutveckling, nya smarta lösningen, etc. skall fungera i olika nätverksmiljöer, utan några särskilda krav med avseende på routrar, brandväggar etc.

De flesta diskussioner om ny utveckling inom globala videolösningar och nya produkter på marknaden, bygger just på att produkterna fungerar i   teorin  dvs i en "perfekt nätverksmiljö".
Det innebär att en hel del förberedande arbete måste utföras av slutanvändaren, så att den produkten och dess funktioner ska kunna fungera.

Man har sällan en "perfekt nätverk miljö" i verkligheten, vare sig vi vill eller inte.

Med införandet av GREAT tar vi ett stort steg i att lösa ett "olösligt" problem och därmed underlättar vardagen för tusentals användare som bara önskar att deras produkter och tjänster skall fungera utan nämnvärt trassel i alla typer av nätverk och vid samtal med olika produkter.

GREAT möjliggör att hanteringen av realtidstextprotokollen anpassas mot vad din motpart föredrar eller klarar av. Men också anpassas till rådande nätverksmiljöer mellan de kommunicerande parterna.

"Låt oss ha smidig realtidstextkommunikation i alla typer av miljöer och med alla typer av slutprodukter."