TERA – Telefonsamtal på arbetet

TERA hjälper dig, som har nedsatt arbetsförmåga på grund av hörselnedsättning eller talskada, att få eller behålla ett arbete. TERAs inbyggda automatiska tolk...

TERA – Din telefon i vardagen

TERA hjälper dig med nedsatt hörselförmåga eller talskada att ringa och ta emot helt vanliga telefonsamtal. Du kan obehindrat ringa och tala med vänner,...

Vanlig telefonservice inte själv...

Att när som helst ringa direkt till nära och kära tar många som en självklarhet idag.

Vanlig telefonservice inte självklart för alla

Att när som helst ringa direkt till nära och kära tar många som en självklarhet idag. Dessutom sköts allt fler samhällstjänster via telefon. Tjänster som förutsätter att användaren har god hörsel och god kognitiv förmåga. Men det är många som inte har det.

Det har som följd att många i Sverige idag inte kan ringa direkt till 112 eller 1177 utan att gå via tredjeparts tolk, tala med sin läkare över telefon eller öppna portdörren på ett tryggt sätt eftersom den använder telefonnummer. Man kan heller inte beställa återuppringning från vårdcentralen eller navigera i telefonitjänster som förutsätter tonval. Information staplas ofta på varandra med en rasande hastighet. Nyligen aviserade en stor svensk bank att man dessutom inte godkänner samtal via tolk.

Sämre möjlighet till telefonianvändande gör också att många med nedsatt hörsel har svårare att konkurrera om arbetstillfällen eller behålla sitt jobb efter en hörselnedsättning. Arbetsgivare, kunder och myndigheter kan inte nå en hörselskadad eller döv via ett vanligt telefonnummer. Det gör att man kan bli bortvald eller nedprioriterad.

Bild på äldre kvinna som tittar mor fjärran