user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

TM-9000 Publik

TM-9000 Publik har samma egenskaper som TM-9000. Enda skillnaden är att TM-9000 Publik är låst version.

Se Egenskaper

Se Teknisk spec

Se Bruksanvisning

Se Felsökning
TM-9000 Publik

Publik version

TM-9000 Publik
För allmänna platser och brukare med särskilda...